Informatie over het lenen van geld.

Het lenen van geld is eenvoudig?
De televisie, het internet en de advertentiekrantjes overspoelen u met de mooiste,snelste en goedkoopste leningen. “Geld verdienen door te lenen”. Wie wil dat nu niet? Toch is het verstandig de zaken duidelijk op een rijtje te zetten voordat u een lening afsluit. Geld lenen kwam vroeger niet erg veel voor. Lenen betekent immers schuld hebben en dat werd vroeger vaak ervaren als minderwaardig. Vandaag de dag denken we daar wel anders over. De meeste mensen hebben tegenwoordig een lening. Denk maar eens aan de lening voor de auto, motor, verbouwing of een studielening. Met de onderstaande informatie willen we u een paar tips aanrijken om zelf een verstandig om te gaan met het lenen van geld. Op deze site kunt u een aantal aspecten van lenen vinden. Allereerst kunt u hieronder enkele kenmerken van een groot aantal soorten leningen vinden. Ook noemen we u een aantal voordelen én nadelen van geld lenen. Belangrijk is zeker om meerdere offertes aan te vragen bij verschillende kredietverstrekkers. Dit kunt u bij ons gratis en vrijblijvend doen.

Verder vindt u nog de fiscale aftrekbaarheid van rente. We gaan ook in op de registratie van leningen bij het BKR in Tiel.

Welke soorten leningen zijn er?

 

Doorlopend krediet

Bij een doorlopend krediet mag u doorlopend geld lenen, tot aan een maximaal bedrag (de kredietlimiet). U kunt ook minder opnemen. Een doorlopend krediet kan gemakkelijk zijn als u niet meteen al het geld nodig heeft, bijvoorbeeld in het geval van een verbouwing. Of als u nog niet precies weet hoeveel geld u nodig heeft. Als u geld hebt afgelost, kunt u weer opnieuw tot de limiet geld opnemen. Wat de rente betreft bent u met een doorlopend krediet meestal voordeliger uit dan met andere kredieten. Een nadeel is echter dat de rente niet voor de hele looptijd vaststaat. Wel betaalt u elke maand een vast bedrag voor rente en aflossing, maar welk deel van dat bedrag terugbetaling is en welk deel rente, hangt af van de rentestand op dat moment. Dus u weet van te voren niet precies hoe lang u aan het afbetalen zult zijn.

Rentekrediet

Dit is een doorlopend krediet waarbij u de eerste 5 jaar alleen rente betaalt. Daarna kunt u ervoor kiezen om bijvoorbeeld per maand 1% van de limiet af te lossen. Het Rentekrediet is flexibel, een flexibele manier om altijd geld achter de hand te hebben is het Rentekrediet. U kunt op ieder gewenst moment geld opnemen tot aan uw persoonlijke limietbedrag. De rente is variabel. Minimum bedrag van een rentekrediet, Bedragen vanaf € 6.500,00 zijn mogelijk

Spaarkrediet

Een Spaarkrediet is een doorlopend krediet, gekoppeld aan een spaarverzekering. Doorgaans betaalt u voor een doorlopend krediet maandelijks een bedrag voor rente en aflossing. Met een Spaarkrediet betaalt u alleen rente, die wordt berekend over het bedrag dat u heeft opgenomen. Gedurende de gehele looptijd kunt u tot uw kredietlimiet bedragen blijven opnemen. Daarnaast betaalt u een maandelijkse premie voor een verzekering of beleggingsproduct. Met deze verzekering of het beleggingsproduct kunt u een kapitaal opbouwen om de lening af te lossen. Dit gebeurt met een spaarverzekering, waarbij de premie wordt belegd in participaties van een gerespecteerde fondsen. De uitkering is dan gelijk aan de eindwaarde van de participaties en dus afhankelijk van de koersontwikkeling. Bedragen vanaf € 6.500,00 zijn mogelijk.

Persoonlijke lening

Bij een persoonlijke lening leent u een van te voren vastgesteld bedrag. Bij het afsluiten van de lening staan de hoogte van de rente vast en de looptijd vast. Het grotevoordeel van een persoonlijke lening is dat u altijd precies weet waar u aan toe bent. De rente bij het afsluiten van een persoonlijke lening is – bij dezelfde kredietverstrekker – wel hoger dan de rente bij het afsluiten van een doorlopend krediet.

Krediet gekoppeld aan betaalrekening

Indien u beschikt over een krediet gekoppeld aan uw betaalrekening bij de bank, mag u rood staan op uw betaalrekening tot een afgesproken bedrag (de limiet). Elke bank heeft voor zo’n kredietfaciliteit een andere naam (bijvoorbeeld ‘salariskrediet’ of ‘debetfaciliteit’). U betaalt bij afgesproken rood staan een lagere rente dan bij een ongeoorloofde roodstand. De hoogte van de limiet is vaak afhankelijk van het bedrag dat maandelijks op de rekening binnenkomt. De limiet kan bijvoorbeeld de hoogte van het maandsalaris zijn. De roodstand moet veelal binnen drie maanden aangezuiverd zijn. Met name wanneer het gaat om kortlopende tekorten is het verstandig deze via de betaalrekening te financieren. De hoogte van de rente ligt doorgaans tussen die van een doorlopend krediet en die van een persoonlijke lening in.

Huurkoop

Als uw autodealer u een lening voor de aanschaf van een auto aanbiedt, gaat het vaak om huurkoop. Na een aanbetaling betaalt u het restant van de koopsom in termijnen. U bent pas eigenaar van uw auto als u de laatste termijn hebt afbetaald. Aan deze vorm van krediet kleven nadelen. Als u de maandelijkse aflossing niet langer kunt opbrengen, en u heeft het verschuldigde bedrag nog niet voor 75 procent afbetaald, bent u uw auto kwijt. Als de opbrengst van de auto dan niet genoeg is om uw schuld af te betalen, moet u de rest alsnog betalen. Verder betaalt u bij huurkoop meestal een rente die dicht in de buurt ligt van de maximaal toegestane rente.

Postorderbedrijf

Bij veel postorderbedrijven kunt u, de rekening in termijnen afbetalen, ofwel kopen op afbetaling. Het gaat dan om het zogenaamd postorderkrediet. Ook als het om lage bedragen gaat, kunt u in termijnen betalen. Een soort van doorlopend krediet is ook mogelijk bij postorderbedrijven. U mag dan bijvoorbeeld tot een bepaalde limiet aankopen doen, bijvoorbeeld € 1.000. Als u een deel van de rekening heeft betaald, mag u weer opnemen. U betaalt bij een postorderbedrijf een hogere rente dan u voor een lening bij een bank betaalt. Deze rente ligt doorgaans dicht bij het wettelijk maximum.

Klantenkaart

Steeds meer winkels en bedrijven geven zogenaamde klantenkaarten of winkelpasjes uit. Met zo’n klantenkaart koopt u een artikel, waarvoor u later de rekening krijgt. Soms kunt u met een klantenkaart de rekening in termijnen betalen. Als u een deel van het bedrag hebt betaald, mag u vaak weer opnieuw aankopen doen op krediet, tot aan een bepaalde limiet. Meestal betaalt u voor een krediet gekoppeld aan een klantenkaart een hoge rente.

Credit card

Creditcards worden uitgegeven door bankinstellingen en creditcardorganisaties. Met zo’n creditcard kunt u in bepaalde winkels, hotels, restaurants enz. kopen, ook in het buitenland. U kunt er mee betalen tot een bepaalde limiet is bereikt (bijvoorbeeld € 2000,-). Binnen enkele weken worden de bedragen van uw rekening afgeschreven. Soms bieden cr creditcardorganisaties de mogelijkheid de rekening in termijnen te betalen. U bent dan door een hogere rente doorgaans duurder uit dan met een lening bij een bank. Verder betaalt u voor het bezit van de creditcard meestal een jaarlijks bedrag.

Leasen

Steeds vaker is het mogelijk artikelen te leasen. U betaalt dan een aantal jaren een vast bedrag per week of per maand. Er zijn twee vormen van leasen, namelijk financiële leasing en operationele leasing. Financiële leasing lijkt veel op huurkoop en is mogelijk voor bijvoorbeeld keukens, parket, tuinen e.d. Meestal worden bepalingen over onderhoud, garantie e d. in de lease-overeenkomst opgenomen. In veel gevallen kan aan het eind van de lease-periode gebruik worden gemaakt van een koopoptie tegen een symbolisch bedrag. Pas als u het bedrag van de koopoptie volledig hebt betaald, bent u eigenaar van het artikel. Als u de aflossing niet meer kunt opbrengen, en u heeft nog geen 75% van uw schuld afbetaald, kan de leasemaatschappij het artikel opeisen. De rente die u bij financiële leasing betaalt, is aftrekbaar voor de belasting. Dat is niet het geval bij operationele leasing dat veel op huren lijkt. Na afloop van het contract bent u bij operationele leasing geen eigenaar van het artikel. Eventueel kan het artikel wel gekocht worden. Voordat u een lease-overeenkomst sluit, is het raadzaam een vergelijking te maken met een persoonlijke lening of een doorlopend krediet. Betrek daarbij de rente die u moet betalen en alle overige voorwaarden van de verschillende financieringsvormen.

Voorschot effecten

Wanneer u reeds effecten bezit, is het mogelijk om met die effecten als onderpand krediet te krijgen. U bent verder vrij het krediet te besteden voor welk doel dan ook. Vaak wordt een dergelijk krediet gebruikt om nieuwe effecten te kopen. Vanwege het onderpand is de rente vaak lager dan de rente op een doorlopend krediet of persoonlijke lening. Afhankelijk van de instelling, kunt u ongeveer 50 tot 80 procent van de waarde van de effecten als krediet krijgen. Een nadeel is dat wanneer de koersen dalen, het onderpand ook minder waard wordt, en de bank u kan verzoeken het onderpand aan te vullen.

Belening levensverzekering

Een andere manier om lening met onderpand te krijgen is een polis van de levensverzekering te belenen. Dit kan alleen als in de voorwaarden van de levensverzekering staat dat de polis te belenen is. Het krediet kunt u krijgen bij een verzekeraar van de levensverzekering. Het bedrag dat u zo kunt lenen is zo’n 90 tot 100 procent van de afkoopwaarde. U kunt het krediet opnemen tot uiterlijk de einddatum van de verzekering.

Hypotheken

Hypotheken zijn toch wel de meest bekende vorm van leningen. Het is in verschillende opzichten een speciaal soort lening. Een hypotheek is het bedrag dat u leent voor de aankoop van een onroerend goed (meestal een woonhuis), met dat onroerend goed als onderpand. U leent het geld (al dan niet via een tussenpersoon, hypotheekbemiddelaar, etc.) van een bank. Met dat geld koopt u het huis, dat daarmee uw eigendom wordt. Tegelijk is het huis onderpand: als u rente en aflossing niet betaalt kan de bank het huis verkopen om zo zijn geld terug te krijgen. Voordat de bank een hypotheek verstrekt, wordt gekeken naar twee zaken: uw inkomen (“kunt u rente en aflossing betalen”) en de waarde van het huis (“brengt het in geval van nood genoeg op”). De bank heeft zo meer zekerheid, de rente kan dus redelijk laag zijn vergeleken met bijvoorbeeld een persoonlijke lening. Daarnaast is de rente van een hypotheek (niet de aflossing!) aftrekbaar voor de belasting. Dat bespaart u veel geld: tussen de 32 en de 52% van de rentekosten (afhankelijk van uw inkomen; hoe hoger het inkomen, hoe meer voordeel). Soms is een een flink verschil ontstaan tussen de werkelijke waarde van een woning en de resterende hypotheekschuld (er is dan overwaarde). U kunt dan uw hypotheek verhogen en zo aan extra geld komen. U moet dan per maand wel meer gaan afbetalen. Doet u dat wel met zorg: de wijziging van de hypotheek brengt (flinke) kosten met zich mee. De rente op die extra hypotheek is alleen als hypotheekrente aftrekbaar van de belasting als u het geld gebruikt voor het onderhoud van uw eigen (eerste) woning. Gebruikt u het geld voor de aanschaf van een auto of boot, dan is de rente niet aftrekbaar.

2e Hypotheek

De tweede hypotheek is in feite een extra hypotheek op hetzelfde onderpand. U bent vrij in de keuze van de hypotheekvorm en de rentesoort voor dit nieuwe hypotheekdeel. U hoeft de tweede hypotheek niet bij dezelfde maatschappij als de eerste af te sluiten, maar dat zal in de praktijk wel vaak het meest handige. Bij eventuele betalingsproblemen krijgt de verstrekker van de eerste hypotheek voorrang.