Informatie over geld lenen

 

Looptijd

De looptijd van een lening moet passen bij de levensduur van het product waarvoor u de lening afsluit. De looptijd van een lening wordt meestal uitgedrukt in maanden. Het is soms lastig om je daar wat bij voor te stellen. Bij 60 maanden bent u gewoon 5 jaar aan het aflossen. Vraag u van tevoren af of u wel zo lang wilt blijven aflossen? Denk er bijvoorbeeld maar eens aan hoe oud uzelf bent of een van uw huisgenoten, tegen de tijd dat de lening is afgelost. Als u tien jaar afbetaalt voor een auto die het na vijf jaar begeeft, is dat bijzonder frustrerend. u kunt dan beter geen leningen afsluiten, of minder lenen, zodat u ook korter aflost. u kunt natuurlijk ook kiezen voor een kortere looptijd. Als u voor een lange aflossingsperiode kiest, dan zijn uw maandlasten doorgaans wat lager. Aan het eind van de rit heeft u echter wel meer betaald dan bij een kortere periode. Een lange aflossingsperiode is soms moeilijker te overzien.

Fiscus

Wie leent betaalt rente. “Rente” is dus eigenlijk de prijs van geld. Als het gaat om een hypotheek voor uw eigen eerste huis, dan is de rente volledig aftrekbaar van de belasting. Dat geldt ook voor alle verbouwingen of verbeteringen van uw huis en/of tuin. Maar het geldt niet voor een tweede woning of voor een reis, een boot, een auto etc. In dat geval en in alle andere gevallen heet uw geldlening in belastingtermen “consumptief krediet” ofwel “persoonlijke lening”. In het Belastingstelsel van 2001 is de aftrekbaarheid van consumptief krediet afgeschaft. Houd u daar dus rekening mee, want dat geldt ook voor leningen die al zijn afgesloten!

Voor- en nadelen

Als u geld leent, kunt u nu, op dit moment meer kopen. Dat is een onmiskenbaar en aantrekkelijk voordeel. Reizen, een keuken, een auto, een geluidsinstallatie, een dakkapel: het wordt met een lening snel bereikbaar. Het nadeel komt altijd daarna: de afbetaling van rente en aflossing. Wie leent, neemt nu de lusten en verschuift de lasten naar de toekomst. Dat hoeft geen probleem te zijn, als u die lasten kunt dragen en als de toekomst een beetje overzienbaar is. Het bedrag van uw leningen, moet u binnen een bepaalde periode terugbetalen. Deze periode wordt de looptijd van de lening genoemd. Als u een korte looptijd kiest, betaalt u per maand een hoger aflossingsbedrag. Een kortere looptijd betekent dat u in totaal minder rente betaalt. Wanneer u in staat bent om een hoog aflossingsbedrag op te brengen, kunt u dan ook beter voor een kortere looptijd kiezen. Is de financiële ruimte niet zo groot, dan kiest u voor het lagere aflossingsbedrag per maand, en daarmee voor een langere looptijd. Bedenk dus wel: hoe hoger de lasten en hoe langer de aflossingsperiode, des te minder zekerheid u heeft over de aflossingsmogelijkheden.

Afwegingen bij het afsluiten van een lening

Wie leent moet straks rente en aflossing gaan betalen. De vraag is dus of uw budget zoveel ruimte biedt dat u de maandelijkse afbetaling van een lening kunt opbrengen. Het antwoord op die vraag kunt u vinden door aan het rekenen te slaan: zet al uw inkomsten en uitgaven per maand op een rijtje. Houd rekening met inkomsten (bijvoorbeeld vakantiegeld) en uitgaven (bijvoorbeeld verzekeringspremies) die maar ééns per jaar betaald moeten worden: sla ze om naar een maandbedrag. Als u de maandbegroting heeft ingevuld, kunt u meteen zien welk bedrag er per maand overblijft voor het aflossen van een lening. Als er op uw begroting niets overblijft zult u moeten bezuinigen om rond te kunnen komen. Lukt dat? Hoelang? Denkt u hier altijd goed over na voordat u leningen afsluit. Als u niets of te weinig per maand overhoudt, kunt u ook een andere oplossing zoeken. Misschien kunt u de aankoop een tijdje uitstellen, of kunt u iets aanschaffen dat minder duur is. Of mogelijk kunt u ervoor kiezen iets te repareren, in plaats van het te vervangen. Kunt u de aankoop niet uitstellen, dan zit er niets anders op dan extra te bezuinigen, of uw inkomsten te vergroten, bijvoorbeeld door een (bij)baantje, of het verhuren van kamers. Ook als uw begroting precies sluitend is, zult u moeten bezuinigen om de afbetaling van een lening op te kunnen brengen. Een argument om toch een krediet te nemen terwijl u misschien liever niet de aflossing op u zou willen nemen, is wanneer er anders hogere kosten ontstaan. Stel dat uw huis dringend moet worden opgeknapt en dat u daarvoor een lening nodig heeft. Als u het huis niet opknapt, kan het zijn dat er nog grotere schade ontstaat aan het huis zodat u uiteindelijk duurder uit bent. Dit soort situaties kunnen ook ontstaan bij de vervanging van de auto die u beslist nodig heeft of de wasmachine. Een krediet is in principe verantwoord als u de maandelijkse aflossing kunt opbrengen en daarnaast nog voldoende opzij kunt leggen voor andere grote uitgaven (zodat u daarvoor niet opnieuw hoeft te lenen) én als u geen rekening hoeft te houden met een vermindering van uw inkomen gedurende de looptijd van het krediet. In een aantal gevallen kan de looptijd van leningen te lang worden. u kunt dan beter geen lening nemen of een lening voor een lager bedrag afsluiten.

Meerdere offertes

Vraagt u altijd meerdere offertes aan bij verschillende kredietverstrekkers! Zo kunt u zelf bepalen welke lening het beste bij u past. U kunt via ons gratis en geheel vrijblijvend offertes aanvragen bij de verschillende kredietverstrekkers. Klikt u hier voor het vrijblijvend aanvragen van gratis offertes!

Rood staan

Onder rood staan (officieel “rekening-courantkrediet” geheten) verstaat men de kredietvorm waarmee banken hun klanten in staat stellen om een saldotekort op hun betaalrekening op te vangen. Het komt wel voor dat rekeninghouders per ongeluk rood komen te staan, bijvoorbeeld door cheques uit te schrijven terwijl er onvoldoende saldo op de rekening staat.Wie rood staat zonder daar met de bank vooraf afspraken over te hebben gemaakt, zal zijn saldo snel moeten aanvullen, en betaalt bovendien een relatief hoge rente. Dit is dus bepaald geen aantrekkelijke “financieringsvorm”!Veel verstandiger is het om vooraf met de bank afspraken te maken over het gewenste rekening-courantkrediet. Daarbij wordt o.a. de kredietlimiet vastgesteld: het maximale bedrag dat de klant rood mag staan.

Ontstaan van schulden

Met het afsluiten van leningen en het hebben van schulden is op zichzelf weinig mis (denk aan hypotheken!), maar het wordt een ander verhaal wanneer een schuldenaar structureel niet meer in staat is om de ontstane schulden terug te betalen.

Betalingsproblemen ontstaan meestal niet van de ene dag op de andere; hieronder schetsen we de stadia in het proces.

Het begint er vaak mee dat consumenten in de verleiding komen om een aanschaf te doen die, gezien hun financiële situatie, eigenlijk niet verantwoord is.

De benodigde middelen worden dan verkregen via een lening, die gezien wordt als een vorm van “sparen achteraf”. (Men kan zich echter meteen afvragen of dat wel goed zal gaan, als sparenvooraf kennelijk niet mogelijk was…)

Wanneer de terugbetaling van de lening problemen geeft, wordt vaak een volgende lening afgesloten om het eerste “gat te dichten”. Dit verschuift de problemen echter alleen naar de toekomst en verergert ze —denk aan steeds groter wordende rentelasten!

Op een gegeven moment zal de consument niet meer in staat zijn om bepaalde rekeningen te voldoen. De schuldeiser zal hierover eerst een herinnering sturen, en vervolgens een zogeheteaanmaning.

Als een schuldenaar een achterstand heeft van meer dan twee maanden bij het terugbetalen van een lening, dan kan de geldschieter een schiftelijke ingebrekestelling sturen, en vervolgens degehele schuld ineens opeisen.

Tenslotte kan men te maken krijgen met een deurwaarder. Deze kan beslag leggen op de huisraad van de schuldenaar en die verkopen om met de opbrengsten de schulden (verhoogd met kosten!) terug te betalen.

De deurwaarder kan daarnaast ook beslag leggen op loon of uitkering; daar komt dan wel de rechter aan te pas.

De schuldenaar krijgt in dan een “beslagvrije voet” (onder het bijstandsniveau!) om van te leven; al het meerdere gaat echter naar de schuldeisers, totdat alle schulden zijn afbetaald.

Het mag duidelijk zijn dat het niet verstandig is om de problemen zo ernstig te laten worden; het is veel beter om tijdig op zoek te gaan naar een oplossing in de vorm van schuldbemiddeling!

Het allerbeste is natuurlijk om vanaf het begin verstandig om te gaan met geld; een instantie die daarbij kan helpen is het NIBUD.