Disclaimer

Voor de getoonde informatie en gegevens op de website maken wij gebruik van betrouwbare bronnen zoals de websites van de op de site vermelde kredietverstrekkers. Bij de samenstelling van de inhoud is de nodige zorgvuldigheid in acht genomen. Leningafsluitenonline.nl kan echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het geval de op deze site vermelde gegevens onjuistheden bevatten. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Berekeningen

Voor de berekeningen op de site worden zoveel mogelijk algemeen gehanteerde methoden gebruikt. De berekeningen zijn op basis van de ons bekende rentestanden en overige van toepassing zijnde gegevens en tevens op basis van de door de gebruiker ingevulde gegevens. De uitkomsten kunnen afwijken van de uitkomsten van kredietverstrekkers zelf. De berekende waardes en getrokken conclusies dien je als indicatief te beschouwen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Informatiebron

De website is puur bedoeld als informatiebron. Je dient de informatie op deze website niet te beschouwen als een persoonlijk advies. Als je op basis van de informatie op onze websites de beslissing neemt om een lening af te sluiten, ben je zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Wij adviseren je altijd eerst de (algemene) voorwaarden en tarieven van het betreffende product/dienst bij de betreffende maatschappij op te vragen voordat je het product afneemt.